Vi laddar upp inför Internetdagarna 2013 – gör du?

Integritet och rätten att kunna bestämma om vem som ska få ta del av vad och vilken information är en viktigt fråga som alla lärare som arbetar med webbpublicering i skolan kommer i kontakt med.

Det är en av anledningarna till att vi har valt att ha elevers integritet som tema för vårt spår på årets internetdagarna. Vårt spår den 25 november på Waterfront i Stockholm, och genom vårt program kommer vi att belysa frågan om elevers integritet utifrån följande perspektiv:

  • Skolverkets med Anette Holmqvist
  • myndigheten för samhällsskydd genom Jessica Helin
  • rektorns genom Edvard Jensinger,
  • Googles genom David Mothander
  • elevens genom Dylan Murray
  • föräldrars genom Roger Murray och
  • pedagogers genom våra ignite-prat

Alla kommer att ge perspektiv på temat för dagen elevers integritet. Vi ser verkligen fram emot att se dig där, för att du ska kunna bidra med dina perspektiv.

Alla pedagoger som har lag i Webbstjärnan får gå för det rabatterade priset 400 SEK, alla med lag i Webbstjärnan har fått en rabattkod i mejlen. Det är dags att bestämma sig nu.

Kommenteringen är stängd för denna artikel.