Vilka kan vara med i Webbstjärnan: årskurs 1-3

I den här bloggserien så går vi igenom vilka som deltar i Webbstjärnan och visar på varför och hur, med hjälp av goda exempel, man ska arbeta med Internet i skolan med hjälp av Webbstjärnan. Först ut är gruppen årskurs 1 till 3.

Gemensamt för årskurs 1 till 3, när man ser till tidigare Webbstjärnebidrag, är att de oftast är lärardrivna. Det vill säga, läraren är den som ligger bakom arbetet och möjliggör att ens elever får publicera sitt skolarbete på webben och därmed också lära sig att skriva, inför en publik av riktiga mottagare (familj och vänner).

En viktig sak för oss på Webbstjärnan, som i högsta grad gäller årskurs 1 till 3 är att barn ska kunna lära sig mer om Internet utan att behöva ingå avtal med tredje part. En tredje part skulle i det här fallet kunna vara Google eller liknande tjänster. Webbstjärnan ingår enbart avtal med läraren och sparar inga personuppgifter på eleverna överhuvudtaget, vilket gör oss till det främsta valet vad gällande integritet och säkerhet.

En stor tendens bland dessa årskurs 1 till 3-bidrag är också deras underbara klassbloggskaraktär. Titta bara på följande exempel från tidigare upplagor av Webbstjärnan:

Jamalskompisar.se
Sångsvanarna.se
Ipadpanelen.se

Gemensamt för dessa fina klassbloggar är att de speglar en glädje över mediet och visar på hur klassbloggen kan fungera utmärkt ihop med den ämnesintegrerade undervisningen i skolans lägre åldrar.

Passa på att anmäla dig och din klass till årets omgång av Webbstjärnan!

Kommenteringen är stängd för denna artikel.