Drawing hand av Kristina Alexanderson CC by, nc, sa

Vill du vara med på en workshop om att arbeta med fria digitala resurser?

Det är ingen hemlighet att vi på Webbstjärnan gillar Creative Commons. Vi vill gärna hjälpa och stödja lärares och pedagogers arbete på Internet och öka kunskaperna om fria resurser. Inom ramen för det arbetet kommer vi att arrangera en workshop den 17 juni på gamla riksarkivet.

Målet med workshopen och dagen är att du ska få:

  • mer kunskaper om fri digitala kulturarvsresurser och hur dessa kan och får användas
  • idéer och tips för hur du kan arbeta med fria digitala bilder i undervisningen

Utgångspunkten för workshopen kommer vara Livrustkammarens, Skoklosters slotts och Hallwylska museets bildarkiv som de släppt fritt under en Creative Commons licens.

Dagen kommer att handla om att gemensamt undersöka och få mer kunskaper kring hur fria bildresurser kan användas i undervisningen tillsammans med elever. Workshopen kommer att ha ett begränsat antal platser (max 20) och vi på Webbstjärnan, Digisam och Livrustkammarens, Skoklosters slotts och Hallwylska museet tar oss friheten att välja bland intresserade lärare för att ta fram en grupp som är representativ.

Anmäl ditt intresse här.

Lärare som har haft lag i Webbstjärnan kommer att behandlas med förtur.

Workshopen är ett samarbete mellan IIS (Webbstjärnan), Digisam och Livrustkammarens, Skoklosters slotts och Hallwylska museet.

Kommenteringen är stängd för denna artikel.