Vill du vara värd för en workshop i webbpublicering på din skola?

I sommar kommer läroplanen att förändras med tydligare skrivningar kring digital kompetens. En del av det som Skolverket definierat som digital kompetens är att elever ska kunna få en möjlighet att arbeta med digitala texter, medier och verktyg

Inom ramen för att stärka elevers digitala kompetens kan Webbstjärnan och en webbplats vara ett verktyg. Liksom alla andra år erbjuder vi dig som pedagog möjlighet att anmäla intresse för att ha en workshop i webbpublicering på din skola. Det är bara en intresseanmälan, men vi kommer att göra allt vi kan för att kunna genomföra så många workshops som möjligt i början av hösten.

Vill du ha en workshop på din skola för dina kollegor? Gör en intresseanmälan nu!

Fill out my online form.

Kommenteringen är stängd för denna artikel.