Vill inspirera andra särskolor

Som en av få särskoleklasser tävlar Ljustabarnen i Webbstjärnan 2015. Bakom bloggen står fyra tjejer som alla har ett begränsat språk. För dem är foto och film därför viktiga hjälpmedel i bloggandet

När tjejernas arbeten publiceras på webbplatsen går det lättare för dem att berätta hemma om vad de arbetar med i skolan. Med bloggen som utgångspunkt lär de sig att arbeta med olika digitala hjälpmedel. De gör bland annat egna filmer, spel, dockteatrar, animerade sagor och böcker samt fotograferar och gör fotokollage och bildspel.

– Webbplatsen Ljustabarnen har varit speciellt viktig för oss eftersom vi kan se saker där flera gånger, vi övar på så sätt både upp vårt minne, tränar tidsuppfattning och att kommunicera. Sedan är det roligt att vi har en mottagare till vårt skolarbete också, berättar de via läraren Helen Lindmark.

De har dessutom fått berätta om sitt arbete med Ljustabarnen både för tidningen Dagbladet och i ett radioprogram vilket såklart varit jättespännande! I första vänder sig bloggen till föräldrar, släkt och vänner som vill ta del utav deras skoldag.

– Vi hoppas också att vi med denna webbsida kan bidra med metodmaterial och inspirera andra särskolor att dela med sig utav sina tankar och metoder genom att arbeta med webben som stöd i undervisningen, förklarar Helen.

Hennes bästa tips till andra som vill publicera skolarbete på webben är att det är bra att ha en pedagogisk utgångspunkt när man startar upp arbetet med en webbsida. Man bör också tänka på att det är elevernas webbsida så att de får vara delaktiga i vad som ska tas med på sidan.

– Det har gjort att vårt arbete har rullat på och vi kan ibland ha svårt att hinna få med allt på webbsidan, berättar Helen.

Som förstagångsdeltagare i Webbstjärnan har de ibland varit lite osäkra på vad de får publicera på sin webbsida. Men Webbstjärnans webbplats har varit till stor hjälp.

Kommenteringen är stängd för denna artikel.