Webbstjärnor håller Ignite talks på Internetdagarna 2014

Temat för Webbstjärnans spår på internetdagarna 2014 är Barn och ungas digitala kompetens. Precis som i fjol har vi bjudit in webbstjärnepedagoger för att hålla Ignite talks. I år är det följande pedagoger som ingå i Webbstjärnan som kommer att hålla Ignite-talks: Jacob Möllstam, Christer Friman. Kajsa Silen, Malin Nilsson, Adam Jönsson, Andreas Nordh och Elisabeth Jagell. Bland ignite talarna finns också Sara Mörtsell (wikimedia) och Ulrika Engström (statens medieråd). Och alla kommer att ge sitt perspektiv på barn och elevers digitala kompetens.

Ett Ignite talk - vad är det?

Ett Ignite talk är en presentationsform där talaren får fem minuter för att presentera sitt ämne, de har 20 slides till sitt förfogande och 15 sekunder per slide. Presentationen lämnas in i förväg och den kommer att skötas automagiskt. Det betyder att bilderna kommer att bytas efter 15 sekunder - obönhörligt oavsett om talaren är med på det eller inte.

I arbetet med att förbereda ett ignite talk brukar jag be att få en beskrivning av innehållet och några av dessa ligger på internetdagarnas sajt men andra tänkte jag presentera här. Adam Jönsson, en av vinnarna bakom historiepratarna i Webbstjärnan 2014, skriver följande om sitt ignite talk:

min presentation. Den är rätt basic alltså lite om vad en podcast är och hur arbetet sker med eleverna.

Jacob Möllstam, också en av dessa framgångsrika pedagogerna i Webbstjärnan, i fjol (Webbstjärnan 2014) vann han med Tidningen stjärnan, skriver såhär om sitt ignite talk:

Digital kompetens i och utanför skolan.
Med 250 kommuner påväg mot en tekniskt digitaliserad skola är frågan hur lärandet blir bättre.
Vad kan elever i dag lära sig som vi inte kunde lära oss? Vad BEHÖVER de lära sig?
Genom medvetna och aktiva val kopplade till teknik och pedagogik kan skolan möta upp mot utmaningen att rusta elever för en komplex och okänd framtid.

Sedan har vi Malin Nilsson, som arbetar som it-pedagog i Sjöbo, i sitt prat vill hon lyfta förskolans perspektiv på digital kompetens. Malin skriver såhär:

Webbpublicering -Ett sätt att stärka barnens (& pedagogernas) digitala kompetens i förskolan
Drygt hälften av alla 2-åringar använder Internet (2014). Jag kommer att prata om hur man kan stärka små barns och deras pedagogers digitala kompetens med webbpublicering som metod.

Vårt spår kring barn och ungas digitala kompetens är väldigt populärt och det finns endast ett fåtal biljetter kvar så det gäller att bestämma sig snart om man vill gå. Internetdagarna är den 24-25 nov på Waterfront i Stockholm, och vårt spår är den 24 nov. Jag hoppas innerligt att många webbstjärnepedagoger kommer, för då ses vi där.

 

Kommenteringen är stängd för denna artikel.