Upphovsrätt

  1. Hur hittar man bilder?
  2. Lär om upphovsrätt
  3. Creative Commons

Creative Commons

"Fritt" material med Creative Commons

Det är många som vill att deras material ska kunna användas fritt, spridas, publiceras och delas.

Organisationen Creative Commons har därför tagit fram sex olika licenser, så kallade "Creative Commons" - licenser, som gör att den som skapat, upphovsmannen, enkelt kan tala om hur ett verk får användas.

Får du använda CC-material i skolan?

Om du hittar material på nätet med Creative Commons symbolen eller licensbeskrivningar bredvid, kan du förmodligen använda det i ditt skolarbete (allt skolarbete och all utbildning definieras som ickekommersiell verksamhet).

Alla bilder på Webbstjärnans sajt är licensierade under Creative Commons, om inget annat anges.

Hur använder man Creative Commons?

Licensvillkor

Den som har skapar ett verk och som vill dela det med andra kan genom Creative Commons välja sex olika licenser, som bygger på fyra olika villkor, genom vilka skaparen berätta hur verket får användas.

 Erkännande (Attribution) by


Villkoret innebär att du, som skapare, låter andra kopiera, sprida, visa och använda ditt verk. Du tillåter även andra att skapa nya verk utifrån ditt verk, men med villkoret att de ger erkänner dig som skapare av ursprungsverket.

Dela lika (Share Alike) sa

Du tillåter att andra att bearbetar dina verk, så länge de sprider dem under en liknande eller en likvärdig licens som den som finns på det ursprungliga verket, dvs ditt.

Icke kommersiell (Non-Commercial) nc

Du tillåter andra att kopiera, distribuera, visa och spela (utföra) ditt verk - och skapa bearbetningar av det- men endast för icke kommersiella syften.

Inga bearbetningar (No Derivative Works) nd

Du tillåter andra att kopiera, distribuera, visa och spela (utföra) ditt verk men bara på samma sätt, som det ursprungligen skapades och inga bearbetningar får skapas utifrån verket. Utifrån dessa villkor skapas sedan sex olika licenser.

Licenserna

Erkännande cc by


Den här licensen innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, även för kommersiella sammanhang, så länge de ger dig äran för att du har skapat ursprungsverket. Läs licenstexten

Kopiera och klistra in ikon samt tillhörande text för cc by:
Creative Commons-licens


Erkännande Dela lika cc by-sa


Den här licensen innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, skapa nya verk utifrån ditt, så länge de ger dig äran för att du har skapat ursprungsverket och att de licensierar det nya verket under samma villkor, eller likvärdiga. Alla nya verk som skapas utifrån ditt verk kommer att ha samma licens, så alla bearbetningar kommer också att acceptera kommersiell användning. Läs licenstexten

Kopiera och klistra in ikon samt tillhörande text för cc by-sa:
Creative Commons-licens


Erkännande Inga bearbetningar cc by-nd


Den här licensen tillåter spridning, kommersiell och ickekommersiell, så länge den sker oförändrad så som ursprungsverket och att du erkänns som upphovsman. Läs licenstexten

Kopiera och klistra in ikon samt tillhörande text för cc by-nd:
Creative Commons-licens


Erkännande Icke kommersiell cc by-nc


Den här licensen innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, men de får inte användas i kommersiella sammanhang, och de måste ge dig äran för att du har skapat ursprungsverket. Läs licenstexten

Kopiera och klistra in ikon samt tillhörande text för cc by-nc:
Creative Commons-licens


Erkännande Icke kommersiell Dela lika cc by-nc-sa


Den här licensen innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, skapa nya verk utifrån ditt, så länge de ger dig äran för att du har skapat ursprungsverket och att de licensierar det nya verket under samma villkor. Alla nya verk som skapas utifrån ditt verk kommer att ha samma licens, så alla bearbetningar kommer inte heller att acceptera kommersiell användning. Läs licenstexten

Kopiera och klistra in ikon samt tillhörande text för cc by-nc-sa:
Creative Commons-licens


Erkännande Icke kommersiell Inga bearbetningar cc by-nc-nd


Den här licensen tillåter spridning men endast i icke kommersiella sammanhang men verket får inte bearbetas och den som använder verket måste du erkänna dig som upphovsman. Läs licenstexten

Kopiera och klistra in ikon samt tillhörande text för cc by-nc-nd:
Creative Commons-licens


Exempel - så gör du en korrekt attribution

  • 1. Hitta en bild (eller musik, eller en film eller ett annat verk) licenserad under Creative Commons (se länkar i rutan till höger)
  • 2. När du publicerat bilden där du vill ha den skriver du bildens namn samt upphovsmannens/skaparens namn i anslutning till bilden.Glöm inte att länka till både verkets ursprungliga sida såväl som till upphovsmannen.
  • 3. Nu ska du ange licenserna till verket, det står på den sidan du hittade verket. Ibland är det bilder som vi visat ovan och ibland är det förkortningar (se förkortningarna bredvid bilderna ovan. Börja med att ange att verket är licenserat under Creative Commons genom att skriva CC, ange sedan de aktuella licenserna. Bilden nedan har licenserna Attribution (förkortas BY) samt Share Alike (förkortas SA).
  • 4. Till sist länkar du till licensen. Du hittar länkar till alla licenser högre upp i den här texten.

Lär dig mer: