artinedviksjofors

Viksjöfors skola är en liten byskola i södra Hälsingland. Skolan har sedan 25 år ett nära samarbete med närmsta grannen Viksjöforsbaletten. Under tre läsår deltog skolan nyligen i Viksjöforsbalettens internationella projekt ArtinEd. Inspirerade av detta framgångsrika projekt vill vi nu skapa en kulturpedagogisk skola anpassad för glesbygd. Vi har bildat en utvecklingsgrupp, med representanter från byns många föreningar och företag och skolan som tidigare var nedläggningshotad ses numera av politikerna som ett pedagogiskt exempel. Viksjöforsbaletten och skolan har sedan länge ett internationellt nätverk och vi har tillsammans planerat att utforma en pedagogisk webbplattform med oss och våra europeiska samarbetsskolor som exempel. Under förra läsåret upptäckte vi Webbstjärnan och insåg vilken resurs det projektet skulle kunna bli för vårt utvecklingsarbete! I glesbygd är webben en viktig kanal för kontakter med omvärden. Vi vill med artinedviksjofors.se skapa ett fönster mot yttervärlden, där föreningsliv, skola och hem samverkar. Vi vill visa vilka möjligheter till inlärning som skapas när en glesbygdsskola samverkar med kultur- och föreningsliv. Men artinedviksjofors.se ska inte bara vara ett skyltfönster; vi hoppas att omvärlden kommer att kommunicera med oss och att webbplatsen blir en mötesplats!