xn--sljd-ikt-o4a.se

Vi är elever på Stocksätterskolan i årskurs 2 - 6 som genom denna blogg kan dokumentera och synliggöra den skapandeprocess som pågår och genomförs i slöjdsalen. Dessutom kommer bloggen att användas som ett verktyg i skolans IKT-undervisning. Syftet är att skapa en plattform där eleverna kan vara delaktiga och ha inflytande över sitt lärande.