En lärresurs och elevblogg från Högåsskolans bildsal

På Högåsskolan arbetar tre 3:or och två 4:or i bilsalen tillsammans med bildläraren Maria Franzen. Högåsskolan ligger i Knivsta några mil söder om Uppsala. På mariasbildtorg publicerar vi våra arbetsområden och våra arbeten. Vårt arbetssätt i bild bygger på bildstudieområden där vi startar med en förproduktion och arbetar oss igenom olika moment i studier innan vi avslutar med en slutproduktion. Hela arbetsprocessen i arbetsområden och elevernas utveckling i de olika studierna publicerar vi här på bloggen. I Läroplanen i bild står det att: Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sina förmåga att * kommunicera med bilder för att uttrycka budskap * skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material * undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder * analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner