اللغة العربية

Den här bloggen är tänkt som en länk mellan hem och skola och då främst för elever och föräldrar med modersmål arabiska. Eleverna ska få möjlighet att använda sitt modersmål för att visa sina närmaste och sin omvärld sina kunskaper och sitt lärande.