FABULOSIS

Webbplatsen kommer att drivas av fyra elever från årskurs 3. Syftet med sidan är att elever ska få skapa bilder som sedan används för att skapa berättelser. Webbplatsen är ett samarbete mellan några skolor som ligger i närheten av varandra. Vi vill med Fabulosis uppmuntra dels till bildskapande och skrivande, men också till samarbete och brobyggande mellan skolor som ligger i lite olika typer av områden.