www.ohejdad.se

Vi är fem elever som går vårt fjärde och sista är på gymnasiesärskolans individuella program. Vi arbetar i ämnet vuxenliv där vi gör oss beredda på ett fritt vuxenliv.