Hej Sverige

Fbkvalsta.se är en webbplats där elever, föräldrar och lärare möts interaktivt. Våra elever är nya i svenska språket. Vissa elever har skolbakgrund och andra har ingen eller sporadisk skolbakgrund. Eleverna kommer från olika delar av världen med olika innehåll i sina ryggsäckar. En del elever är ensamkommande och andra har hela eller delar av familjen i sin närhet. Den här webbplatsen kan vara det första mötet med nätet. Eleverna på Valstaskolan får låna en iPad under terminen och kommer att få ta ett stort ansvar när det gäller vad som är ok vad man skriver, lägger ut på nätet. Webbplatsen kommer också vara en plats där eleverna kommer få information, veckobreven kommer att läggas ut. Varje klass kommer ha en egen flik och under den kommer alla deras ämnen vara representerade. Eleverna kommer att kunna se vad de skall arbeta med i ämnena i form av ex. Flippat klassrum. Eleverna kommer också själva lägger ut sina arbeten. Det kan vara texter, bilder, filmer, flippar. De kommer att lägga ut sånt de själva är stolta över. Föräldrarna kan då även tillsammans med sina barn följa det pågående arbetet på webbplatsen och samtidigt lära sig svenska. En annan sida är också att det eleverna lägger ut kan ses av kanske släktingar i andra länder.