svenskpoesiochvi

Fyra klasser som läser svenska på MG (kurserna Sv1, 2 och 3) och ev elever i foto och andra kurser med estetisk/medieinriktning som utforskar antologin Svensk poesi och läser, tolkar, gestaltar, faktasöker, diskuterar, utvecklar...