Sofiasstjärnor

Vi är en liten klass med 14 elever som genom vår blogg ska visa upp hur vi jobbar för att nå Lgr 11:s mål. Genom både teoretiskt och praktiskt arbete kommer vi att göra allt för att komma så långt som det bara är möjligt i vår kunskapsutveckling, bloggen är en av de saker som vi kommer använda oss av för att utveckla vårt skriftspråk och nå ut till en stor läsande grupp.