7ikt

Den här bloggen kommer att drivas av eleverna till Anders, Daniel och Danka på Östra grundskolan i Skogås. Eleverna går i åk7 och bloggen drivs i ett ämnesövergripande arbete med ett fokus på elevernas lärande utifrån ett IKT-perspektiv. Vi kommer tillsammans att utforska hur eleverna ser på sitt lärande och hur de anser att de är behjälpta av att använda IKT-verktyg som exempelvis iPad. Eleverna kommer på bloggen att själva få skriva och spela in film där de beskriver hur de har arbetat.