Ordskatten

Lässkatten är en webbplats för vår skolas gemensamma läsårsprojekt som i år handlar om ord. På sidan planerar vi synliggöra vad eleverna arbetar med inom projektet. Projektet syftar till att öka elevernas ordförståelse och främja språkutveckling. Genom att synliggöra detta på vår webbplats kan andra ta del av vad vi gör och förhoppningsvis inspireras.