Välkommen till oss

Webbplatsen kommer att fungera som informationskanal mellan skola hem där vårdnadshavare och andra bekanta till eleverna i klassen kan läsa och se vad som hänt under klassens arbete och vad som kommer hända. Eleverna kommer få möjlighet att publicera texter de skriver för en riktig mottagare. Eleverna kommer också få möjlighet att visa upp det de arbetat med och är nöjda över. Eleverna kommer lära sig att använda hjälpmedel för att ta bilder och publicera dem på webbplatsen. En möjlighet för de som vill att följa klassens arbete. Att eleverna får lära sig använda datorn och internet för framtiden.