Wasaskolan2a

Vi är klass 1a på Wasaskolan i Södertälje. Klassens lärare heter Mari och Joli. Det går 22 elever i klassen. Vi arbetar på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen.