Gunillasfinaelever

Vi som bloggar här är lärare och elever kopplade till årskurs 4 på Högastensskolan 2016 - 2017. På vår blogg kommer vi att lägga upp aktuell information och barnens fina arbeten.