Vi i sjöboden

Vi är två ettor på Rönnängs skola som har våra klassrum i ett hus som kallas Sjöboden. Denna blogg har syftet att delge föräldrar och vänner vad vi egentligen pysslar med i skolan. Den kommer också fungera som en informationskanal mellan pedagoger och föräldrar.