diamantensafiren

Vi är lärare på åk 1 på Lunneviskolan . Vi vill få eleverna att bli medvetna om nätetik, digitala verktyg och få eleverna delaktiga i publicering av vårt dagliga arbete.