newsofalvik

Vi är 40 elever i år 4-6. Syftet med webbplatsen är att rapportera om nyheter främst kring vår by, grannbyar men även inrikes och utrikes rapportering. Vi vill att människor som bor i vår by med omnejd ska kunna ta del av färska nyheter, att vår tidning får ett mervärde i vår by. Vi vill även att utomstående ska kunna läsa och inspireras av vad som händer på vår skola och i vår by med omnejd. Vi som kommer att skriva i tidningen skriver under alias. Vi arbetar med detta integrerat i ett "storyfication" projekt. Vi har skapat karaktärer som är frilansande journalister. Dessa journalister bor i utkanten av vår by. Genom att arbeta på tidningen så kommer de att ha råd att utveckla och bygga upp sitt eget självförsörjande samhälle. Detta gör vi i Minecraft.