Avgöra.se

\"Bland våra elever så finns det en föreställning om att man inte har något som är värt att berätta, men när de väl gör det så har vi erfarenheten av att det kan bli mycket intressanta texter eftersom de oftare är friare i sitt skapande och inte känner sig så styrda. Genom att ta del av ett författarskap och ha kontakt med en författare kan deras självförtroende öka och göra att de vågar ge sig i kast med språkets kreativa utvecklingsmöjligheter och därmed växer de också som individer. Det är mycket stor spridning när det gäller elevernas kapacitet, någon kan skriva en hel bok medan en annan knappt kan läsa eller skriva. Vi arbetar därför utifrån varje enskild elevs förmåga. Eleverna har också olika intressen som vi försöker ta tillvara.\"