Blomman

Vi är en åk 1 och vill med hjälp av bloggen visa föräldrar och andra nyfikna vad vi håller på med. Vi vill ha riktiga mottagare för vårt skolarbete!