vikenskolan3a

Vi vill nå ut till föräldrar om vad vi gör i skolan. Vi kommer att koppla kunskapskrav till skolarbetet och på detta sätt få både elever och föräldrar aktiva.