ufkungsmad

Välkommen till sajten som berättar mer om Kungsmadskolans UF-företagare och annat som kan tänkas inspirera dig som driver eller planerar att starta UF-företag.Webbplatsen synliggör Kungsmadskolans UF-företagare och är tänkt att fungera som en inspirationskälla för dig som vill driva eller redan driver UF-företag. För innehållet svarar under läsåret 2015/16 elever på Handels- och administrationsprogrammet, Kungsmadskolan, Växjö.