MUSIKKROCKEN

Ett samarbete mellan gymnasiesärskolan Vipan och dagligverksamhet i Lund. Att bygga broar för eleverna i skolan, för ett självständigt vuxenliv och ett rikt arbetsliv.