femmansböcker

Med den här sajten vill vi skapa en kanal ut från skolan där eleverna får en arena att presentera och kommentera böcker som vi läser. Med den här sajten vill vi skapa en kanal ut från skolan där eleverna får en arena att presentera och kommentera böcker som vi läser.