elins09

Tag plats! Var god stäng dörrarna! Innanför den magiska dörren till klassrummet börjar den spännande resan. Vi sätter oss väl tillrätta i Första klass och låter oss föras mot nya, utmanande mål. Vi är Veronies Ettor, går på Stocksätterskolan och vår ”fröken” är Veronie Lejonord. I vår klass går det åtta flickor och nio pojkar.Vi är en härlig och brokig samling och vår blogg är vår gemensamma samlingspunkt. Syfte och mål Målet med denna blogg är processen i sig! Bloggen ska stimulera och inspirera eleverna till skrivande samt möjliggöra för dem att producera texter som ligger dem nära och som de dessutom har läsare till. Den ger utrymme för elevernas delaktighet och ger dem möjlighet att vara med och påverka sitt eget lärande. Lärandet blir också tydligt för eleverna och deras föräldrar men också för deras omvärld. Eleverna blir medvetna om att deras texter och alster har riktiga mottagare och att de kan få respons på det de skriver. I arbetet kring denna blogg utvecklas och inspireras eleverna sitt skrivande, läsande och lärande och möjligheterna att nå målen, enligt Lgr11, i flera ämnen ökar. Dessutom skapas en gemenskap i klassen som sträcker sig utanför klassrummets och skolans väggar. På fredagar samlas vi kring vad vi kallar “bloggfredag”. Här läggs fokus på vad vi lärt oss och vad vi jobbar med. Hela tiden kommer eleverna på nya idéer om vad vi kan skriva och de vill gärna använda bloggen för att visa andra att de lärt sig något nytt. Vi använder bloggen för att befästa nya kunskaper och få sätta ord på vårt lärande. Den utvecklar viljan men framförallt lusten att skriva men den ger också en möjlighet till reflektioner och utvärdering av allt annat vi lär oss. Den är ett unikt verktyg för våra föräldrar samt andra intresserade att få ta del av det vi gör och det vi lär. Dessutom finns här info och möjlighet att kommentera och aktivt delta om så önskas.