IT-profilen

Vi är två lärare på Stordammens skola i Uppsala som håller i en nyuppstartad IT-profil för elever i årskurs 6-9. Eleverna kommer att jobba i olika projektgrupper, varav en grupp kommer att dokumentera elevernas arbete i IT-profilen - för sig själv och det egna lärandet, men även för föräldrar etc. Dokumentationen kommer vara i text, instruktionsfilmer, bild, ljud.