Äventyriförskoleklassen

Syfte - Kommunikation Vi är en förskoleklass med 18 elever och vår lärare på Högåsskolan i Knivsta som bloggar om våra utelektioner och upptäcktsfärder i naturen. Vi kommer att dela med oss av våra aktiviteter och vårt lärande om naturen, i matte och i svenska. Vi kommer att arbeta med gemensam skrivning och läsning under tiden vi bloggar och längre fram kommer eleverna att få skriva själva efter egen förmåga. Vi kommer att dokumentera arbetet med text och bilder. Eleverna kommer att få mottagare av det de skriver genom att föräldrar och andra intresserade kan läsa och kommentera. Allt arbete vi gör inom bloggen kommer att var samarbetsbaserat genom att vi arbetar i helklass, grupper eller parvis. Upphovsrätt: Genom att vi publicerar arbeten m.m. på webben har vi fortlöpande diskussioner om upphovsrätt. Vi har upphovsrätten till allt vi publicerar på bloggen. När vi använder bilder och källor till text som inte är skapat av oss uppger vi varifrån vi hämtat materialet. Med bloggen lär vi oss: 1. Hur man använder dator, Ipads och programvaror. 2. Vad internet är. 3. Upphovsrätt. 4. Vi synliggör vårt arbete och vad vi lär oss. Kopplat till läroplan: • ”kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”( Lgr 11, Skolverket, sid 14). • ”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal-¬ och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära” (Lgr 11, Skolverket, sid 222). Vår motivering till varför vi ska vinna webbstjärnans skoltävling är för att vi genom bloggen kommer att bli vana och medvetna bloggare som lär sig om internetvärlden och kanske samtidigt lär oss att läsa och skriva. Vi vill även visa att att kunskap är bra och värdefullt och att vi är bra på att samarbeta och lära oss jobba som ett lag. Syfte - Kommunikation Vi kommer att arbeta med gemensam skrivning och läsning under tiden vi bloggar och längre fram kommer eleverna att få skriva själva efter egen förmåga. Vi kommer att dokumentera arbetet med text och bilder. Eleverna kommer att få mottagare av det de skriver genom att föräldrar och andra intresserade kan läsa och kommentera. Allt arbete vi gör inom bloggen kommer att var samarbetsbaserat genom att vi arbetar i helklass, grupper eller parvis. Upphovsrätt: Genom att vi publicerar arbeten m.m. på webben har vi fortlöpande diskussioner om upphovsrätt. Vi har upphovsrätten till allt vi publicerar på bloggen. När vi använder bilder och källor till text som inte är skapat av oss uppger vi varifrån vi hämtat materialet. Med bloggen lär vi oss: 1. Hur man använder dator, Ipads och programvaror. 2. Vad internet är. 3. Upphovsrätt. 4. Vi synliggör vårt arbete och vad vi lär oss. Kopplat till läroplan: • ”kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”( Lgr 11, Skolverket, sid 14). • ”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal-¬ och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära” (Lgr 11, Skolverket, sid 222). Vår motivering till varför vi ska vinna webbstjärnans skoltävling är för att vi genom bloggen kommer att bli vana och medvetna bloggare som lär sig om internetvärlden och kanske samtidigt lär oss att läsa och skriva. Vi vill även visa att att kunskap är bra och värdefullt och att vi är bra på att samarbeta och lära oss jobba som ett lag.