BildsalenPåVistSkola

Om oss: Jag som ansvarar för bloggen heter Helene Siermans och jag har världens bästa jobba, jag är bildlärare för år 2-6 på Vist skola i Linköpings kommun. Skolan har 2 klasser i varje årskurs och tillsammans är vi ca 200 elever som gillar att SKAPA, kommunicera, reflektera och analysera med hjälp av bilder. Syfte och mottagare: Bloggen är en bildblogg där föräldrar, elever och andra lärare kan gå in och läsa om våra bildlektioner i skolan och följa de arbeten vi gör här. Bloggen är ett sätt för föräldrar att på ett enkelt sätt ta del av vad vi gör i skolan samtidigt som den används som ett sätt att synliggöra lärandet för eleverna. Vi hoppas på att kunna använda vår blogg som en lärplattform där t.ex. genomgångar läggs ut. Pedagogisk koppling: Genom arbetet med bloggen...