JockeH

Vi är en klass på Stocksätterskolan i Hallsberg. Här kan du följa vårt dagliga arbete som sker i skolan. Vi kommer att dela med oss av videologgar och presentationer av olika slag. Bloggen ska hållas levande och aktiv under dagarna. Det kommer bli ett naturligt inslag i undervisningen för synliggöra elevernas lärande. Genom bloggandet kommer vi även att få tillfällen att arbeta med källkritik,upphovsrätt och sociala medier på ett naturligt sätt.