Almersbarn

Vi är tre lärare och 63 elever fördelade på tre klasser i åk.4 Tanken är att webbplatsen ska vara en informationsplats för oss och elevernas föräldrar så att alla kan få inblick i vad som händer och görs i klasserna.