Årskurs 1 Orrviken 17/18

Syftet med webplatsen är att informera om förskoleklassens verksamhet. Föräldrar ska kunna hitta den information de behöver med allt från förskoleklassens uppdrag och innehåll till daglig verksamhet. Det ska finnas kontaktuppgifter till lärarna. Det är öppet för föräldrarna att komma med texter och bilder som kan läggas in på sidan. Vi ska tillsammans med eleverna kunna gå tillbaks och titta på vad vi gjort under en period och tanken är att platsen ska vara spännande för barnen att titta på. Tanken är att sidan både ska ge en bra överblick över verksamheten och samtidigt ge detaljerad information om aktiviteter i förskoleklassen.