våranklass

Vi är 23 elever som tillsammans med vår lärare Matilda vill visa vad vi gör och lär oss i skolan. Syftet med webbplatsen är förutom att visa upp vårt skolarbete framförallt att lära oss mer om webben genom att vi själva genom klassbloggen är en del av den.