Bästa fyran!

Hej! Vi, klass Sa12a (4A) på Svanberga skola, har tillsammans med vår lärare skapat denna härliga klassblogg! Klassen består av ett gäng nyfikna och engagerade barn med en brinnande längtan att få visa upp våra nyförvärvade kunskaper och andra roliga ting från vår vardag för en bredare publik än vad skolan kan erbjuda. Syftet med bloggen är också att ge föräldrarna möjligheten att få en bättre insyn i vad som händer innanför skolans dörrar. Både lärare och elever kan göra inlägg, såklart! Det finns många anledningar till att vi tillsammans har denna blogg. Bloggen fungerar som ett verktyg för att synliggöra elevernas egen utveckling och progressionen, vilket gynnar ett formativt arbete. Den levandegör också arbetet med källkritik, upphovsrädd samt vett och etikett på nätet, bloggen skapar meningsfullhet. Bloggen är likväl värdefull ur ett motivationsperspektiv, då somliga elever finner större motivation i att göra ett bra arbete om de vet att de (med stolthet) kommer att få visa upp det för en "mottagare". Den inre motivationen för att genomföra en uppgift är en mycket god förutsättning för lärande. Avslutningsvis finns det en hel del att hämta ur vår ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011” som stöder blogganvändningen i undervisningen, exempelvis: ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.” (Lgr11, s. 9) ”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.” (Lgr11, s. 9). ”Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.” (Lgr11, s. 9) ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.” (Lgr11, s. 9). Alltså, för att skapa lust, gemenskap/samspel och lärande har vi nu skapat en blogg och ämnar fylla den med inspiration, kunskap och glädje!  Kul att ni läser den! Varma hälsningar Sa12a