environmentalimprovement

Vi är en grupp lärare från Spanien, Bulgarien, Polen, Italien och Sverige som arbetar inom ett Erasmus+ KA2-projekt kallat "Kartläggning av förutsättningarna för miljöförbättrande åtgärder i en europeisk kontext" - Som titeln avslöjar kommer vi att arbeta ämnesövergripande med miljöfrågor. Vi har redan startat miljögrupper i våra skolor.