mellringefritids.se

Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet som ska komplettera skolan och erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Fritidshemmet är öppet för barnen före och efter skolan och även under skolloven. Verksamheten på fritidshemmet ska utgå från barnens intressen och initiativ och anpassas till deras olika förutsättningar.