herrgärdsskolansolenförskoleklass

Vi är en förskoleklass på Herrgärdsskolan i Västerås.Vi är indelade i två grupper som ligger nära varandra, vilket innebär mycket samarbete. Under förskoleklassverksamheten är vi fem förskollärare, och på eftermiddagen ansluter ytterligare två fritidspedagoger. Vi har dessutom resurspersoner. Vi vill använda bloggen till att eleverna ska få dokumentera och visar hur de arbetar, hur deras vardag i skolan ser ut. Föräldrarna är vår främsta målgrupp, de får på ett bra sätt information om vår verksamhet. Vi vill gärna nå ut och förmedla det vi gör.