Tryde friskolas fritidshem

Vi är två fritidshem på en friskola i Tomelilla kommun i en liten by som heter Tryde. Vi har i genomsnitt ca 25-30 barn per avdelning och dag. Skolan är liten och mysig med en stor och fin utemiljö som vi på fritids utnyttjar varje dag. Vår tanke med bloggen är att synliggöra det vi gör på fritids och göra barnen medvetna om allt de lär sig och vilka färdigheter de tränar. Vi vill också nå ut till föräldrarna och låta barnen visa upp vad de gör på sin fri tid och koppla detta till Lgr 11.