Tornhagsskolan4B

Detta är en sida där elever och lärare i klass 4B på Tornhagskolan kan skriva om det dagliga skolarbetet. Här skrivs också viktig information till föräldrar ut.