asuf

ASUF är en förkortning för Always Safe UF, ett UF-företag som drivs av fyra elever vid ekonomiprogrammet på Bromma gymnasium i Stockholm under läsåret 2016-2017.