viskriver

Vi är en årskurs 4 i Linköping som ska arbeta med ett romanprojekt under höstterminen. Här kommer vi att lägga upp våra texter och ge varandra kommentarer för att förbättra våra texter. I slutet kommer vi att ha en bokutställning för våra föräldrar.