Bibblan i skolan

Vi är en grundskola F-6 med ca 200 elever som tillsammans med skolbiblioteket vill arbeta med en gemensam plattform, webstjärnan, med läsning, textbearbetning och den digitala kompetensen. Syftet är också att göra skolans arbete transparant så att föräldrar och andra kan se vad skolan och eleverna arbetar med och hur. Vi har många elever med svenska som andraspråk. Samarbetet mellan skola och skolbiblioteket ska gynna andraspråkselevernas språkutveckling.