Matte United

En blogg med förmågorna i fokus, vars syfte är att skapa samarbete mellan våra klasser i norr och söder samt utveckla elevernas kärlek till matematiken! IKT som verktyg i matematikundervisningen undersöks och prövas via denna blogg. Vi som arbetar på denna blogg är Katarina Eriksson, ma/no/tk/ärare på Alvikskolan. Vi har 10 elever i år 6 och 14 elever i år 5 som vi deltar med. Nathalie Viklund ma/no lärare på Svanbergaskolan i Norrtälje tillsammans med hennes elever i år 5 och elever i år 6. Jimmie Nordberg med hans eleve på Luckstaskola i Sundsvall.