Bredsandsblixtarna

BREDSANDS SKOLA Vi är en mångkulturell skola med elever från förskoleklass till åk 6. Vi satsar på social kompetens, att alla blir sedda och respekterade. Vi satsar också på rörelse och kultur samt på elevinflytande via våra elevdemokratigrupper. Vi har mycket engagerad och kompetent personal som är duktiga på att se den enskilda eleven och dess behov. Vi lägger stor vikt vid elevernas förhållningssätt mot varandra och allt detta tillsammans gör att vi har en god stämning på skolan.