Galaxens 2A

Den här sidan kommer att vara en informationssida som vänder sig till föräldrarna i klass 1a. Jag kommer här att lägga upp veckoinformation och datum för olika aktiviteter/händelser. Så småningom kommer barnen själva få skriva inlägg och visa upp sina arbeten. Bloggar fungerar som utmärkta verktyg för att samarbeta kring och diskutera olika skoluppgifter. Själva bloggskrivandet blir både en process där barnen utvecklar sitt skrivande och sin analytiska förmåga, samt en redovisningsform för läraren och föräldrar som följer bloggen. Med en blogg är det ganska enkelt för barnen att publicera egna texter på internet och få en publik. Samtidigt blir läraren och klasskamraterna läsarna som kommenterar och uppmuntrar barnens skapande. Den egna webbpubliceringen gör ofta barnen mer medvetna om viktiga frågor som källkritik, upphovsrätt, integritet och internetsäkerhet. Vi har frågat berörda upphovsmän om lov att publicera deras material på vår blogg, även egna bilder används och har lov att publiceras. De flesta bilder som publiceras är tagna av oss. En del bilder är tagna från www.pixabay.com där det finns bilder som man får använda gratis. Om ni ser något spännande på vår blogg som ni vill använda eller sprida vidare får ni gärna göra det. Men om ni vill använda våra bilder eller texter vill vi att ni frågar först.